Obavijest – odbrana doktorske disertacije

Datum objave: 22/06/2021

Broj:05-01-03-477/21
Datum:22.06.2021. godine

Na osnovu člana 8 stav 20 i 21 Uputstva za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije u okviru trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Travniku Vjeće doktorskog studija Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta o b j a v lj u j e:

O B A V I J E S T

Nermin Suljkanović javno će branit doktorsku disertaciju na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku pod naslovom:

ISPITIVANJE STANJA USTA I ZUBA U DJECE I SADRŽAJA MIKROELEMENATA U VODI ZA PIĆE U TUZLANSKOM KANTONU

Odbrana će se održati  09.07.2021. godine u 15:00h  u konferencijskoj sali Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.
Zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani poštujući naredbe i preporuke nadležnih organa koje se odnose na prevenciju širenja Corona virusa (COVID-19), a naročito po pitanju dezinfekcije, socijalne distance, nošenja zaštitnih maski i sl.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj