Obavijest – odbrana doktorske disertacije

Datum objave: 05/05/2021

UNIVERZITET U TRAVNIKU
FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET
VJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA

Broj:05-01-03-287/21
Datum:05.05.2021. godine

Na osnovu člana 8 stav 20 i 21 Uputstva za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije u okviru trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Travniku Vjeće doktorskog studija Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta o b j a v lj u j e:

O B A V I J E S T

Melina Latić Dautović javno će branit doktorsku disertaciju na Farmaceutsko zdravstvenom
fakultetu Univerziteta u Travniku pod naslovom:

PROCJENA UTICAJA DENTALNE DOBI NA ANGULACIJU KRANIJALNE BAZE I RAZVOJ SKELETNE KLASE

Odbrana će se održati  28.05.2021. godine u 14:00 h   u prostorijama Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.
Zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani poštujući naredbe i preporuke nadležnih organa koje se odnose na prevenciju širenja Corona virusa (COVID-19), a naročito po pitanju dezinfekcije, socijalne distance, nošenja zaštitnih maski i sl.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj