OBAVIJEST – ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

Datum objave: 11/06/2015

UNIVERZITET U TRAVNIKU

FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET

Datum: 01.06.2015. godine

Na osnovu Uputstva za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada u okviru drugog ciklusa studija na univerzitetu u Travniku  Naučno nastavno vijeće Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a v lj u j e:

O B A V I J E S T

Alisa Hasanbegović javno će branit magistarski rad na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu u Univerziteta u Travniku pod naslovom:

KOMPARACIJA PROCESA ODOBRENJA LIJEKOVA U EUROPSKOJ UNIJI I SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA

Odbrana će se održati  04.07.2015. godine u 10:00h u konferencijskoj sali Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj