Obavijest – Odbrana magistarskog rada

Datum objave: 25/01/2021

UNIVERZITET U TRAVNIKU

FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET

Datum: 25.01.2021. godine

Na osnovu člana 8 stav Uputstva za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada u okviru drugog ciklusa studija na univerzitetu u Travniku Naučno nastavno vijeće Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta o b j a v lj u j e:

O B A V I J E S T

Mujo Subašić javno će branit magistarski rad na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu u Univerziteta u Travniku pod naslovom:

EVALUACIJA PREHOSPITALNIH KARDIO-PULMONALNIH REANIMACIJA U JU ZHMP KS U PERIODU 2015-2019. GODINE

Odbrana će se održati  14.02.2021. godine u 11:25h  u prostorijama Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.

Zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani poštujući naredbe i preporuke nadležnih organa koje se odnose na prevenciju širenja Corona virusa (COVID-19), a naročito po pitanju dezinfekcije, socijalne distance, nošenja zaštitnih maski i sl.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj