OBAVIJEST – ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

Datum objave: 02/12/2021

UNIVERZITET U TRAVNIKU

FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET

Datum: 02.12.2021. godine

Na osnovu člana 8 stav Uputstva za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada u okviru drugog ciklusa studija na univerzitetu u Travniku  Naučno nastavno vijeće Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a v lj u j e:

O B A V I J E S T

Damir Levajić javno će branit magistarski rad na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu u Univerziteta u Travniku pod naslovom:

KOMPARACIJA RADIOLOŠKOG NALAZA KOD STANDARDNE UPALE PLUĆA SA COVID INFEKCIJOM PLUĆA

Odbrana će se održati  19.12.2021. godine u 12:15h   u prostorijama Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.

Zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani poštujući naredbe i preporuke nadležnih organa koje se odnose na prevenciju širenja Corona virusa (COVID-19), a naročito po pitanju dezinfekcije, socijalne distance, nošenja zaštitnih maski i sl.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj