Odbrana magistarskog rada – Fuada Ahmetović

Datum objave: 06/01/2021

UNIVERZITET U TRAVNIKU
FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET

Datum: 06.01.2021. godine

Na osnovu člana 8 stav Uputstva za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada u okviru
drugog ciklusa studija na univerzitetu u Travniku Naučno nastavno vijeće Farmaceutsko
zdravstvenog fakulteta o b j a v lj u j e:

O B A V I J E S T

Fuada Ahmetović javno će branit magistarski rad na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu u
Univerziteta u Travniku pod naslovom:


PREHRAMBENE NAVIKE I ŽIVOTNI STILOVI ADOLESCENATA


Odbrana će se održati  24.01.2021. godine u 09:00 h  u prostorijama Farmaceutsko
zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.
Zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani poštujući naredbe i preporuke nadležnih
organa koje se odnose na prevenciju širenja Corona virusa (COVID-19), a naročito po pitanju
dezinfekcije, socijalne distance, nošenja zaštitnih maski i sl.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj