Odbrana magistarskog rada – Halep Ifet

Datum objave: 25/12/2017

UNIVERZITET U TRAVNIKU
FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET

Datum:25.12.2017. godine

Na osnovu člana 8 stav Uputstva za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada u okviru
drugog ciklusa studija na univerzitetu u Travniku Naučno nastavno vijeće Farmaceutsko
zdravstvenog fakulteta o b j a v lj u j e:

O B A V I J E S T

Halep Ifet javno će branit magistarski rad na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu u
Univerziteta u Travniku pod naslovom:

‘’ZNAČAJ CT DIJAGNOSTIKE U RANOM OTRIVANJU
CEREBROVASKULARNIH BOLESTI
’’

Odbrana će se održati  13.01.2018. godine, u 11:00 h  u konferencijskoj sali Farmaceutsko
zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj