Odbrana magistarskog rada – Ines-Ivana Rold-Livnjak

Datum objave: 06/01/2021

UNIVERZITET U TRAVNIKU
FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET

Datum: 06.01.2021. godine

Na osnovu člana 8 stav Uputstva za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada u okviru
drugog ciklusa studija na univerzitetu u Travniku Naučno nastavno vijeće Farmaceutsko
zdravstvenog fakulteta o b j a v lj u j e:

O B A V I J E S T

Ines-Ivana Rold-Livnjak javno će branit magistarski rad na Farmaceutsko zdravstvenom
fakultetu u Univerziteta u Travniku pod naslovom:


UČINAK SPECIFIČNIH REHABILITACIJSKIH PROGRAMA U DJECE S CEREBRALNOM PARALIZOM

Odbrana će se održati  23.01.2021. godine u 09:30 h  u prostorijama Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.
Zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani poštujući naredbe i preporuke nadležnih
organa koje se odnose na prevenciju širenja Corona virusa (COVID-19), a naročito po pitanju
dezinfekcije, socijalne distance, nošenja zaštitnih maski i sl.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj