Skip to main content

prof. dr. sc. med. – dekan

Nedžad Mulabegović

Poruka dekana

Farmaceutsko- zdravstveni fakultet Univerziteta u Travniku posebno je interesantan iz dva aspekta:

– prvi je taj što su na ovom Fakultetu zastupljeni studenti iz svih dijelova bivše Jugoslavije i šire,

– i s druge strane po nastavničkom, tj. akademskom kadru, s obzirom na to da nastavu realizuje 55 doktora nauka i 75 magistara, a to su kolege sa Univerziteta iz Sarajeva, Tuzle, Banje Luke, Mostara, Beograda, Novog Sada što naravno daje jedan poseban kvalitet u donošenje odluke o budućem studiju je izuzetno značajno. Ukoliko se napravi pravi izbor, shodno postignutim rezultatima tokom prethodnog školovanja, iskazanim interesima i motivaciji za budući poziv, rezultati studiranja će sigurno biti bolji.

Maturanti treba da imaju punu informaciju o mogućnostima studiranja na raspoloživim fakultetima, kako bi se mogli opredijeliti za studij na onim fakultetima koji će im pružiti optimalne uslove stjecanja, kako znanja, tako i neophodnih vještina za profesiju koju su izabrali.

Stjecanje vještina zahtijeva postojanje adekvatnih, savremeno opremljenih laboratorija u skladu sa tehnološkim standardima. Farmaceutsko-zdravstveni fakultet u Travniku raspolaže sa takvim laboratorijama i kabinetima te stručnim kadrom za edukaciju studenata.

Naš Fakultet je obezbjedio potrebnu strukturu nastavnog osoblja, laboratorijskih i prostornih kapaciteta i suradnje sa drugim univerzitetima u BiH i inostranstvu.

Farmaceutsko-zdravstveni fakultet u Travniku je visokoškolska ustanova koja primjenjuje aktualne bolonjske principe realizacije prvog, drugog i trećeg ciklusa edukacije.

Želim poručiti maturantima da dobro razmisle o upisu na određeni fakultet, da u donošenju odluke budu samostalni, odgovorni i da se ne povode za drugima.