Skip to main content
Smjer

Radiologija

POSTANI STUDENT

Praksa u sopstvenim radiološkim centrima u Travniku i Sarajevu

Najsavremenija magnetna rezonansa, CT i RTG uređaji u našim klinikama

Najeminentniji radiološki stručnjaci sa područja Balkana

Nakon završenog studija radiologije, stiče se zvanje

Inžinjer (Bachelor) Medicinske Radiologije i Magistar Radioloških Tehnika
O smjeru

U zavisnosti od odabira studijskog programa, dodijeljena diploma nosiocu osigurava naziv bachelor medicinske radiologije (3+2) i bachelor radioloških tehnologija (4+1).

POSTANI STUDENT
Kvalitet

S obzirom da se radiološka dijagnostika, prije svega, zasniva na radiografiji, uloga radiologa je ovdje veoma značajna. Njegov stručni doprinos uspjehu pretraga ogleda se u činjenici da samo kvalitetni radiogrami omogućavaju radiologu da postavi tačnu dijagnozu.

Još složenija pa i odgovornija uloga je kod izvođenja radioloških dijagnostičkih kontrastnih klasičnih, a posebno digitalnih i interventnih procedura kao i dijagnostičkih metoda u nuklearnoj medicini. Odgovoran je i za zračenje pacijenata, što podrazumijeva uključivanje terapijskih mašina, pozicioniranje pacijenata, praćenje tretmana i bilježenje podataka o zračenju.

UPOZNAJTE FAKULTET
Vijesti fakulteta
March 29, 2024 in Vijesti

OBAVIJEST

Broj:05-01-03-323/24 Datum:26.03.2024. godine Na osnovu člana 8 stav 20 i 21 Uputstva za prijavu, izradu…
Read More
March 18, 2024 in Vijesti

OBAVIJEST

UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET 18.03.2024. godine Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija…
Read More
March 18, 2024 in Vijesti

OBAVIJEST

UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET 18.03.2024.godine Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na…
Read More
Izjave studenata

"Ono što su mi je ponudio Farmaceutsko zdravstveni fakultet Univerziteta u Travniku je nov i moderan način studiranja, odlična komunikacija sa renomiranim profesorima, veoma kvalitetan studijski program, kao i izrada naučno-istraživačkih radova iz svakog predmeta, koji će doprinijeti mom daljem obrazovanju i usavršavanju"

Ivana LučićMagistar Farmacije

"Studiranje na FZF u Travniku pružilo mi je mogućnost obrazovanja i sticanja znanja, te dobijanje međunarodno priznate diplome. Nastava je prilagodjena studentima, izvodi se po Bolonjskom procesu, te pruža mogućnost praktičnog usavršavanja u moderno opremljenim kabinetima"

Darko AnićBachelor Radioloških Tehnologija

"Moj opći utisak je odličan jer je ovo Fakultet koji pored savremene opreme, koja je neophodna za kvalitetan studij, ima i vrlo kvalitetan nastavni kadar. Shodno tome nastava, ali i kliničke vježbe na ovom Fakultetu su na zavidnom nivou"

Habiba DautDoktor Stomatologije

"Kroz svoje studije moram posebno istaći i pohvaliti kvalitet nastave, gdje smo kroz obimnu praktičnu nastavu u radiološkom bloku Medical Centra radili sa stručnim kadrom na najsavremenijom radiološkim dijagnostičkim aparatima"

Amel HanušaBachelor Radioloških Tehnologija