Smjer

Stomatologija

POSTANI STUDENT

40 savremeno opremljenih stomatoloških stolica

Sopstveni zubotehnički laboratorij opremljen najsavremenijom CAD-CAM tehnologijom

Najeminentniji stručnjaci sa područja Balkana

Tri kliničke i predkliničke sale

Sale za ortodonciju, oralnu hirurgiju sa implantologijom i pedodonciju

Nakon završenog studija stomatologije, stiče se zvanje

Doktor Stomatologije
O smjeru

Studij stomatologije je integrisani studij (5+0),  iz oblasti biomedicine i zdravstva  –  polje dentalne medicine. Na studiju se obrazuju zdravstveni stručnjaci  – doktori stomatologije, osposobljeni za liječenje bolesti usta, zuba, čeljusti i drugih struktura stomatognatoga sistema te za preventivno djelovanje i razvijanje svijesti kod djece i odraslih o oralnom zdravlju.

Sve ovo preduvjeti su za obrazovanje vrsnih stručnjaka, čemu se ovdje polaže posebna pažnja. U prilog tome ide i podatak da je jedan asistent zadužen za pet studenata. Samo u takvim uvjetima, a to je pokazala praksa, budući stomatolog može steći potrebno iskustvo i doći do tako željenog znanja, a to je krajnji cilj na kojem insistira menadžment ovog Fakulteta.

POSTANI STUDENT
Kvalitet

Za odabir odsjeka stomatologije na FZF-u  u Travniku sigurno je da će jedna od presudnih činjenica za donošenje konačne odluke o studiju baš na ovoj visokoškolskoj ustanovi, biti i podatak da je ovdje obezbijeđena upotreba 20 stomatoloških stolica kao  i “fantom sala” uređena po najmodernijim evropskim standardima.

Osnivanje studijskog smjera Stomatologije te stalnog unapređenja petogodišnjeg studija za obrazovanje doktora stomatologije, prije svega je uslovljen realnim potrebama za kvalitetnom zdravstvenom zaštitom i prilagođavanjem zakonodavstva Bosne i Hercegovine i Evropske unije.

UPOZNAJTE FAKULTET
Cilj fakulteta je edukacija doktora stomatologije koji:
  • razumije značenje i primjenu socijalnih odrednica oralnog zdravlja i potreba za zdravljem pojedinca i zajednice

  • ima dovoljno znanja i razumijevanja o građi, funkciji i ponašanju ljudskog organizma

  • posjeduje odgovarajuće vještine i stavove koji mu omogućavaju odgovorno ponašanje unutar profesionalnih granica

  • ima  mogućnost trajnog doživotnog obrazovanja

  • ponaša se u skladu sa etičkim standardima

  • zakonski se odgovorno ponaša

Dodiplomski studij

Smjer

Stomatologija (integralni studij u trajanju od 5 godina).

Odluka o izmjeni nastavnog plana i programa

Vijesti fakulteta
June 18, 2021 in Vijesti

Obavijest – odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U TRAVNIKUFARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET Datum: 18.06.2021. godine Na osnovu člana 8 stav Uputstva za…
Read More
June 8, 2021 in Vijesti

Obavijest – odbrana doktorske disertacije

UNIVERZITET U TRAVNIKUFARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTETVJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA Broj:05-01-03-458/21Datum:08.06.2021. godine Na osnovu člana 8 stav 20…
Read More
May 5, 2021 in Vijesti

Obavijest – odbrana doktorske disertacije

UNIVERZITET U TRAVNIKUFARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTETVJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA Broj:05-01-03-287/21Datum:05.05.2021. godine Na osnovu člana 8 stav 20…
Read More
Izjave studenata

"Ono što su mi je ponudio Farmaceutsko zdravstveni fakultet Univerziteta u Travniku je nov i moderan način studiranja, odlična komunikacija sa renomiranim profesorima, veoma kvalitetan studijski program, kao i izrada naučno-istraživačkih radova iz svakog predmeta, koji će doprinijeti mom daljem obrazovanju i usavršavanju"

Ivana LučićMagistar Farmacije

"Studiranje na FZF u Travniku pružilo mi je mogućnost obrazovanja i sticanja znanja, te dobijanje međunarodno priznate diplome. Nastava je prilagodjena studentima, izvodi se po Bolonjskom procesu, te pruža mogućnost praktičnog usavršavanja u moderno opremljenim kabinetima"

Darko AnićBachelor Radioloških Tehnologija

"Moj opći utisak je odličan jer je ovo Fakultet koji pored savremene opreme, koja je neophodna za kvalitetan studij, ima i vrlo kvalitetan nastavni kadar. Shodno tome nastava, ali i kliničke vježbe na ovom Fakultetu su na zavidnom nivou"

Habiba DautDoktor Stomatologije

"Kroz svoje studije moram posebno istaći i pohvaliti kvalitet nastave, gdje smo kroz obimnu praktičnu nastavu u radiološkom bloku Medical Centra radili sa stručnim kadrom na najsavremenijom radiološkim dijagnostičkim aparatima"

Amel HanušaBachelor Radioloških Tehnologija