STUDENTSKE VJEŽBE

Datum objave: 05/03/2019
Da Farmaceutsko zdravstveni fakultet konstantno radi na usavršavanju naših studenata, dokaz je i izvođenje jednog dijela praktične nastave u Institutu za biomedicinsku dijagnostiku i istrazivanje “Genom”.  U svrhu toga su studenti radili Biuret analizu proteina u uzorcima mlijeka UV-VIS spekt...

Da Farmaceutsko zdravstveni fakultet konstantno radi na usavršavanju naših studenata, dokaz je i izvođenje jednog dijela praktične nastave u Institutu za biomedicinsku dijagnostiku i istrazivanje “Genom”. 
U svrhu toga su studenti radili Biuret analizu proteina u uzorcima mlijeka UV-VIS spektrofotometrijom.
Pored nastave, naši asistenti su aktivno ukljuceni i u rad Instituta, vezan za analize uzoraka vode, hrane i lijekova. 
Naš prioritet je znanje studenata, u svrhu čega konstantno radimo na poboljšanju uslova studiranja na Farmacutsko-zdravstvenom fakuktetu.

Scientia manu et mente

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj