Studiraj na FZF

Izaberi smjer i upiši FZF

Na Fakultetu se realizuje šest studijskih smjerova: farmacija (integrisani studij 5 godina), stomatologija (integrisani studij 5 godina), kao i opći smjer – sestrinstvo, radiologija, fizioterapija i medicinsko-laboratorijska dijagnostika (I i II ciklus). Također, realizujemo i doktoralni studij iz biomedicinskih nauka (III ciklus).

Izaberi studijski ciklus i smjer koji odgovara tvojim budućim planovima – a mi ćemo obezbijediti potrebno znanje i tehnologije kako bismo ti olakšali sticanje kompetencija na vrhunskom nivou. Od 2009. godine kroz interaktivnu i praktičnu nastavu pružamo vrhunsko znanje na akreditovanim studijskim programima na redovnom i vanrednom studiju.

1. Izaberi ciklus i smjer

2. Popuni prijavu

3. Pripremi dokumente

4. Započni studij

Farmacija

Stekni stručne kompetencije u javnom zdravstvu i pružanju farmaceutske zdravstvene zaštite kao i kompetencije organizacije, upravljanja i rukovođenja poslovima u farmaceutskoj djelatnosti.

Integralni studij 5+0
Zvanje: Magistar Farmacije

Stomatologija

Postani doktor za liječenje bolesti usta, zuba, čeljusti i drugih struktura stomatognatoga sistema, kao i doktor za preventivno djelovanje i razvijanje svijesti kod djece i odraslih o oralnom zdravlju i očuvanju oralnog zdravlja.

Integralni studij 5+0
Zvanje: Doktor stomatologije

Fizioterapija

Postani vrsni stručnjak koristeći najnovije metode, materijale i tehnologije u oblasti fizioterapije po uzoru na savremene evropske univerzitete uz redovnu praksu u najvećim rehabilitacionim centrima u BiH.

Studijski program 4+1
Zvanje: BA / MA Fizioterapije

Sestrinstvo

Stekni kompetencije upravljanja osobljem i timovima zdravstvene njege, planiranjem i sprovedbom aktivnosti u oblasti zdravstvene njege i unaprijeđenju općeg zdravlja pacijenata.

Studijski programi 3+2 i 4+1
Zvanje: BA Medicinskog sestrinstva 3+2
Zvanje: MA Zdravstvene njege i terapije 4+1

Radiologija

Postani stručnjak pri izvođenja radioloških dijagnostičkih kontrastnih klasičnih, a posebno digitalnih i interventnih procedura kao i dijagnostičkih metoda u nuklearnoj medicini.

Studijski programi 3+2 i 4+1
Zvanje: BA Medicinske radiologije 3+2
Zvanje: MA Radioloških tehnika 4+1

Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

Postani tehničar ili inženjer za analize krvi, urina i drugih bioloških materijala, u laboratorijima u zdravstvenim ustanovama – bolnicama, klinikama, domovima zdravlja, zavodima i institutima ili u privatnoj praksi.

Studijski program 4+1
Zvanje: BA Medicinsko-laboratorijske dijagnostike 4+1
Zvanje: MA Medicinsko-laboratorijske dijagnostike

Dokumenti potrebni za upis

 • Molba za upis sa tačno naznačenim odsjekom na koji se konkuriše

 • Diploma o završenoj četverogodišnjoj srednjoj ili višoj školi (original ili ovjerena kopija)

 • Svjedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole (original ili ovjerena kopija)

 • CIPS – uvjerenje o prebivališu (ne starije od 6 mjeseci)

 • Rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)

 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

 • Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci – u svrhu daljnjeg školovanja ili upisa na fakultet)

 • Dvije fotografije formata 4 cm x 6 cm

 • Dokaz o uplati školarine (1 primjerak uplatnice)

 

Za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova, potrebno je još:

 • Uvjerenje o položenim ispitima

 • Ovjeren nastavni plan i program fakulteta sa kojeg prelazi

 

Proteklih akademskih godina nije bilo prijemnog ispita, potrebno je pruzeti, ispuniti i predati:

Kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje stekli u inostranstvu, pored

 • Izvoda iz matične knjige rođenih,

 • Uvjerenja o državljanstvu,

 • Dvije slike formata 4×6 cm,

 • Dokaza o uplati školarine

 

Za upis treba da dostave i nostrifikaciju inostrane diplome.

 

Za nostrifikaciju inostranih diploma nadležno je Federalno Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Prema odredbama člana 10. Zakona o nostrifikaciji i ekvivalenciji inostranih školskih svjedočanstava – prečišćen tekst (“Službeni list SR BiH”, broj 7/88), uz zahtjev za nostrifikaciju odnosno ekvivalenciju obrazovne isprave treba obavezno priložiti slijedeće:

 1. Svjedočanstvo o obrazovanju u inostranstvu, i to u originalu ili duplikat odnosno svaki put drugi primjerak koji u potpunosti zamjenjuje original u skladu s propisima zemlje u kojoj je izdato svjedočanstvo. Svi dokumenti moraju biti ovjereni apostille pečatom.

 2. Ovjeren prijevod od ovlaštenog sudskog tumača – original ili ovjerenu kopiju svjedočanstva o obrazovanju u inostranstvu (u tri primjerka)

 3. Svjedočanstvo o obrazovanju u BiH prije obrazovanja u inostranstvu (ukoliko takvo postoji)

 4. Kopija lične karte

 

Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u postupku nostrifikacije odnosno ekvivalencije može, po potrebi tražiti i druge dokumente i podatke o obrazovanju.

Više informacija o postupku nostrifikacije odnosno ekvivalencije inostranih svjedočanstava možete dobiti kod nadležne institucije.

Posjetite i stranicu: Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.

Uslovi za upis

 

Na studij će biti primljena osoba koja ima završeno srednje obrazovanje uz uvjet da uplati školarinu utvrđenu zadnjom Odlukom Upravnog odbora Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta u Travniku.

 

Studentu, koji u toku godine prelazi sa drugog Univerziteta, ili studentu koji ima položenih ispita u prethodnom školovanju priznaju se položeni ispiti, a priznavanje vrši Komisija, koju je imenovalo Naučno-nastavno vijeće Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta u Travniku.

Za više informacija molimo da pročitate članove 77 – 79 Statuta Univerziteta u Travniku, kojeg možete preuzeti klikom OVDJE.

 

Priznavanje ispita

 

Priznavanje ispita iz prethodnog školovanja se vrši na osnovu uvida u ovjerene i autentične dokumente kojima se dokazuje plan i program prethodnog školovanja, položeni ispiti i ostvareni uspjeh kao što su: prepis ocjena, uvjerenje o položenim ispitima sa postignutim ocjenama, original indeksa, dodatak diplomi (diploma supplement), transcript of records i drugi dokumenti koji imaju svojstvo javne isprave i koji su utvrđeni zakonskim i podzakonskim aktima.

 

Osobe koje imaju ranije završenu neku višu školu mogu upisati odmah na višu godinu studija uz polaganje razlike ispita što ovisi o ranije položenim ispitima i nastavnog programa smjera koji kandidat želi nastaviti studirati.

 

Za više informacija molimo da pročitate članove 77 – 79 Statuta Univerziteta u Travniku, kojeg možete preuzeti klikom OVDJE.

Upoznajte se sa propisima studija KLIKOM OVDJE.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj
Prijava za smjer: Farmacija (Integralni studij 5+0)
Prijava za smjer: Stomatologija (Integralni studij 5+0)
Prijava za smjer: Fizioterapija (4+1 studij)
Prijava za smjer: Sestrinstvo (3+2 studij i 4+1 studij)
Prijava za smjer: Radiologija (3+2 studij i 4+1 studij)
Prijava za smjer: Medicinsko-laboratorijska dijagnostika (4+1 studij)