UNIVERZITET U TRAVNIKU AKREDITOVAN  

Datum objave: 11/05/2016
11.05.2016.  Ministarstvo obrazovanja nuke, kulture i sporta Kanotna Središnja Bosna/Srednjobosankog Kantona je 10. maja 2016. godine donijelo Rješenje o institucionalnoj akreditaciji visokoškolske ustanove Univerzitet u Travniku sa organizacijiskim jedinicama: Farmaceutsko-zdravstveni fakult...

11.05.2016. 
Ministarstvo obrazovanja nuke, kulture i sporta Kanotna Središnja Bosna/Srednjobosankog Kantona je 10. maja 2016. godine donijelo Rješenje o institucionalnoj akreditaciji visokoškolske ustanove Univerzitet u Travniku sa organizacijiskim jedinicama: Farmaceutsko-zdravstveni fakultet, Pravni fakultet, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Edukacijski fakultet i Fakultet za tehničke studije.
 
Akreditacija Univerziteta u Travniku je zasnovana na pozitivnom Izvještaju i mišljenju Povjerenstva za institucionalnu akreditaciju i Preporuci Agencije za visoko obrazovanje BiH.
 
Akreditacija Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku potvrdila je da Fakultet raspolaže sa adekvatnim nastavnim osobljem, prostorom, laboratorijama i salama za praktičnu nastavu, bibliotekom i ostalim pratećim sadržajima koji omogućavaju kvalitetnu edukaciju studenata.
 
Na Fakultetu se realizira pet studijskih smjerova: Integralni studij farmacije u trajanju od 5 godina, Integralni studij stomatologije u trajanju od 5 (6 godina) te prvi i drugi ciklus studija sestrinstva, radiologije i fizioterapije.
Na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu realizira se i doktoralni studij iz oblasti biomedicinskih nauka.
 
Institut za biomedicinsku dijagnostiku i istraživanje raspolaže sa savremenom laboratorijskom i istraživačkom opremom za realizaciju naučno-istraživačkih projekata i praktičnu realizaciju doktoralnog studija.
Učešće profesora i saradnika sa drugih bosansko-hercegovačkih univerziteta (Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Tuzli) kao i sa univerziteta u Hrvatskoj, Srbiji i Turskoj, daju novi kvalitet u realizaciji nastavno-naučnog procesa, kao i internacionalnom sastavu studenata ovog Fakulteta.
 
Farmaceutsko zdravstveni fakultet Univerziteta u Travniku planira da upiše u narednoj akademskoj 2016/2017. godini novih 150 studenata.
Čestitamo svim studentima, nastavnom osoblju i svim uposlenicima kao i vanjskim saradnicima koji su svi skupa doprinijeli uspješnom okončanju postupka institucionalne akreditacije.
Ovo je početak nastavka uspješnog rada i obaveza da u narednom periodu osiguramo kvalitet visokog obrazovanja koji će biti vodilja na našem putu ka izvrsnosti !

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj