Često postavljena pitanja

Na FZF-u imamo 6 studijskih programa:

 

 • Stomatologija (5+0) akademski integrisani studij u trajanju od 5 godina.
  Zvanje koje svršeni student dobije je „ DOKTOR STOMATOLOGIJE“
 • Farmacija (5+0) akademski integrisani studij u trajanju od 5 godina.
  Zvanje koje svršeni student dobije je „MAGISTAR FARMACIJE“
 • Fizioterapija (4+1) akadesmki studij u trajanju 4 godine.
  Zvanje koje student dobije nakon diplomiranja je „ BACHELOR FIZIOTERAPIJE“
 • Medicinsko-laboratorijska dijagnostika akademski studij u trajanju 4 godine.
  Zvanje koje student dobije nakon diplomiranja je „ BACHELOR MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE“
 • Radiologija (3+2) akademski studij u trajanju 3 godine.
  Zvanje koje student dobije nakon diplomiranja je „ BACHELOR MEDICINSKE RADIOLOGIJE – INŽINJER MEDICINSKE RADIOLOGIJE“
 • Radiologija (4+1) akademski studij u trajanju 4 godine.
  Zvanje koje student dobije nakon diplomiranja je „ BACHELOR RADIOLOŠKIH TEHNOLOGIJA“
 • Sestrinstvo (3+2) akademski studij u trajanju 3 godine.
  Zvanje koje student dobije nakon diplomiranja je „ BACHELOR MEDICINSKOG SESTRINSTVA“
 • Sestrinstvo (4+1) akademski studij u trajanju 4 godine.
  Zvanje koje student dobije nakon diplomiranja je „ BACHELOR ZDRAVSTVENE NJEGE I TERAPIJE“

Nudimo sva tri ciklusa studija: 

 

I ciklus (dodiplomski studij 180 ili 240 ECTS bodova)

 

II ciklus : 

 • Radiologija u trajanju 1 godine sa ostvarenih 60 ECTS bodova
  Zvanje „MAGISTAR RADIOLOŠKIH TEHNOLOGIJA“
 •  Sestrinstvo u trajanju 1 godine sa ostvarenih 60 ECTS bodova
  Zvanje „MAGISTAR ZDRAVSTVENE NJEGE I TERAPIJE“
 • Fizioterapija u trajanju 1 godine sa ostvarenih 60 ECTS bodova
  Zvanje „MAGISTAR FIZIOTERAPIJE“
 • Medicinsko laboratorijska dijagnostika u trajanju 1 godine sa ostvarenih 60 ECTS bodova
  Zvanje „MAGISTAR MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE“

 

III ciklus:

 • Klinička medicina studij traje 3 godine
  Zvanje nakon završenog studija je „ DOKTOR NAUKA IZ PODRUČJA BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA POLJE KLINIČKA MEDICINA“
 • Stomatologija studij traje 3 godine
  Zvanje nakon završenog studija je„ DOKTOR NAUKA IZ PODRUČJA BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA POLJE STOMATOLOGIJA“
 • Farmacija studij traje 3 godine
  Zvanje nakon završenog studija je „ DOKTOR NAUKA IZ PODRUČJA BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA POLJE FARMACIJA“
 • Javno zdravstvo studij traje 3 godine
  Zvanje nakon završenog studija je „ DOKTOR NAUKA IZ PODRUČJA BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA POLJE JAVNO ZDRAVSTVO“

I ciklus studija – uslov upisa završene 4 godine srednje škole.

 

II ciklus studija – mogu upisati studenti koji su završili dodiplomski studij i imaju 240 ECT bodova (u koliko su završili tri godine i imaju 180 ECTS bodova, tada mogu završiti 4. godinu pa onda upisati II ciklus).

 

III ciklus studija – uslov za upis imaju studenti koji su završili drugi ciklus ili intergrisani studij sa stečenih 300 ECTS bodova.

Akademski integrisani studij – studij u trajanju 5 godina, sa ostvarenih 300 ECTS bodova (I i II ciklus u jednom programu). 

Potrebna dokumentacija za upis je:

 

– Diplomu o završenoj školi ili Rješenje o nostrifikaciji strane diplome

– Svjedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole

– Uvjerenje o položenim ispitima na drugom fakultetu i nastavni plan i program ovjeren od strane fakulteta

– Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci)

– Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

– CIPS Uvjerenje o prebivalištu

– Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) u svrhu upisa na fakultet ili nastavka školovanja

– Dvije fotografije veličine 4×6 cm

I ciklus

 

– Stomatologija (5+0) akademski integrisani studij u trajanju od 5 godina.
– Farmacija 5+0) akademski integrisani studij u trajanju od 5 godina.
– Akademski studij fizioterapije (4+1) u trajanju od 4 godine.
– Medicinsko-laboratorijski adijagnostički akademski studij u trajanju od 4 godine.
– Radiologija (3+2) akademski studij u trajanju od 3 godine.
– Radiologija (4+1) akademski studij u trajanju od 4 godine.
– Sestrinstvo (3+2) akademski studij u trajanju od 3 godine.
– Sestrinstvo (4+1) akademski studij u trajanju od 4 godine.

 

II ciklus (svi studijski programi) traje 1 godinu.

 

III ciklus svih studijskih oblasti traje 3 godine.

I ciklus

 

– Stomatologija (5+0) 8.000,00 KM po studijskoj godini.
– Farmacija (5+0) 5.700,00 KM po studijskoj godini.
– Fizioterapija (4+1) 4.000,00 KM po studijskoj godini.
– Medicinsko-laboratorijska dijagnostika 4.000,00 KM po studijskoj godini.
– Radiologija (3+2) 4.500,00 KM po studijskoj godini.
– Radiologija (4+1) 4.500,00 KM po studijskoj godini.
– Sestrinstvo (3+2) 3.000,00 KM po studijskoj godini.
– Sestrinstvo (4+1) 3.000,00 KM po studijskoj godini.

 

II ciklus (svi studijski programi) 5.000,00 KM po studijskoj godini.

 

III ciklus (sve studijske oblasti) 6.000,00 KM po studijskoj godini.

Najbolji studenti stiču mogućnost stipendiranja.

I ciklus

 

– Stomatologija (5+0): redovan studij 

– Farmacija (5+0): redovan studij                                      

– Fizioterapija (4+1): redovan i vanredan studij

– Medicinsko-laboratorijska dijagnostika: redovan i vanredan studij

– Radiologija (3+2): redovan i vanredan studij

– Radiologija (4+1): redovan i vanredan studij

– Sestrinstvo (3+2): redovan i vanredan studij

– Sestrinstvo (4+1): redovan i vanredan studij

 

II ciklus (svi studijski programi): redovan i vanredan studij

 

III ciklus (sve studijske oblasti): redovan i vanredan studij

Studenti se mogu prepisati sa druge visokoškolske ustanove.

Potrebno je da studenti, pored ispisnice, dostave uvjerenje o položenim ispitima i ovjeren nastavni plan i program po kojem su studirali i polagali ispite. Na osnovu tih dokumenta možemo vidjeti pod kojim uslovima se student može upisati na našu visokoškolsku ustanovu, tj. uspješno završiti transfer između ustanova.

Strani studenti se mogu upisati na FZF pod uslovom da urade nostrifikaciju diplome srednje škole za tu svrhu. Nostrifikaciju radi Ministarstvo obrazovanja. Potrebnu dokumentaciju za nostrifikaciju možete pronaći na stranici Ministarstva obrazovanja.

Možete nas posjetiti svaki dan od 08:00 do 16:00 sati na adresi Ulica Slavka Gavrančića 17c, Travnik 72270, BiH.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj