FZF : Konkurs/natječaj za upis studenata na I, II i III ciklus studija akademske 2017/2018 godine

Datum objave: 28/06/2017
28.06.2017 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA UNIVERZITET U TRAVNIKU Na osnovu Odluke Vlade SBK broj: 01-02-474/17 od 26.6.2017. godine, Odluke o davanju prethodne saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-38-14395-1/17 od 12...

28.06.2017
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA
UNIVERZITET U TRAVNIKU
Na osnovu Odluke Vlade SBK broj: 01-02-474/17 od 26.6.2017. godine, Odluke o davanju prethodne saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-38-14395-1/17 od 12.6.2017.godine i člana 144. Statuta Univerziteta u Travniku raspisuje se:
K O N K U R S / N A T J E Č A J
za upis studenata na I, II i III ciklus studija na fakultetima Univerziteta u Travniku u akademsku 2017/2018 godinu
FARMACEUTSKO-ZDRAVSTVENI FAKULTET
 
DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA
Broj redovnih studenata: 120
Broj vanrednih studenata: 90

OPĆI SMJER – SESTRINSTVO
RADIOLOGIJA
FARMACIJA
STOMATOLOGIJA
FIZIOTERAPIJA

MAGISTARSKI  STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA
Broj studenata: 20

RADIOLOGIJA 
OPĆI SMJER – SESTRINSTVO 
FIZIOTERAPIJA

DOKTORSKI STUDIJ – III CIKLUS STUDIJA
Broj studenata: 10

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

Broj stranih studenata: 120
Uz zahtjev za upis koji se može preuzeti na svakom od fakulteta, kandidati obavezno prilažu:

Diplomu i svjedočanstva o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (odnosno diplomu o završenom prethodnom studiju za upis na II/III ciklus studija)
Izvod iz matične knjige rođenih
Uvjerenje o državljanstvu
Dvije fotografije dimenzija 4×6 cm
Uvjerenje o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta)
Dokaz o uplaćenim troškovima studija
Kandidati koji prethodno obrazovanje nisu završili u Bosni i Hercegovini prilažu nostrificirane dokumente o završenom obrazovanju

 
Kandidati mogu podnijeti molbu za upis, predati dokumente i dobiti sve informacije na sljedećim adresama:

Farmaceutsko-zdravstveni fakultet – studentska služba 030/515-770, 030/509-250 menadžment Fakulteta: 030/515-770, 030/509-251

Adresa: Slavka Gavrančića 17 c Dolac, e-mail: info@fzf.edu.ba, web: www.fzf.edu.ba
Konkurs ostaje otvoren do popune broja kandidata.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj