FZF : Konkurs/natječaj za upis studenata na I, II i III ciklus studija akademske 2019/2020 godine

Datum objave: 04/07/2019
04.07.2019 BOSNA I HERCEGOVINA  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA UNIVERZITET U TRAVNIKU Na osnovu Odluke Vlade SBK/KSB broj: 01-02-592/2019 od 28.6.2019. godine i člana 144. Statuta Univerziteta u Travniku raspisuje se: K O N K U R S / N A T J E Č A...

04.07.2019
BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA
UNIVERZITET U TRAVNIKU
Na osnovu Odluke Vlade SBK/KSB broj: 01-02-592/2019 od 28.6.2019. godine i člana 144. Statuta Univerziteta u Travniku raspisuje se:
K O N K U R S / N A T J E Č A J
za upis studenata na I, II i III ciklus studija na fakultetima Univerziteta u Travniku u akademsku 2019/2020 godinu
FARMACEUTSKO-ZDRAVSTVENI FAKULTET
 
DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA
Broj redovnih studenata: 280
Broj vanrednih studenata: 210

STOMATOLOGIJA
FARMACIJA
MEDICINSKO-LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA
RADIOLOGIJA
FIZIOTERAPIJA
OPĆI SMJER – SESTRINSTVO

MAGISTARSKI  STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA
Broj studenata: 98

RADIOLOGIJA 
OPĆI SMJER – SESTRINSTVO 
FIZIOTERAPIJA

DOKTORSKI STUDIJ – III CIKLUS STUDIJA
Broj studenata: 19

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

Broj stranih studenata: 49
Uz zahtjev za upis koji se može preuzeti na svakom od fakulteta, kandidati obavezno prilažu:

Diplomu i svjedočanstva o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (odnosno diplomu o završenom prethodnom studiju za upis na II/III ciklus studija)
Izvod iz matične knjige rođenih
Uvjerenje o državljanstvu
Dvije fotografije dimenzija 4×6 cm
Uvjerenje o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta)
Dokaz o uplaćenim troškovima studija
Kandidati koji prethodno obrazovanje nisu završili u Bosni i Hercegovini prilažu nostrificirane dokumente o završenom obrazovanju

 
Kandidati mogu podnijeti molbu za upis, predati dokumente i dobiti sve informacije na sljedećim adresama:

Farmaceutsko-zdravstveni fakultet – studentska služba 030/515-770, 030/509-250 menadžment Fakulteta: 030/515-770, 030/509-251

Adresa: Slavka Gavrančića 17 c Dolac, e-mail: info@fzf.edu.ba, web: www.fzf.edu.ba
Konkurs ostaje otvoren do popune broja kandidata.
KONKURS AVAZ – 2019

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj