Konkurs za edukaciju: Radna i okupaciona terapija u tretmanu i rehabilitaciji fizičkih i psihičkih trauma i oštećenja

Datum objave: 14/07/2015
14.07.2015. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA UNIVERZITET U TRAVNIKU FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET   Na osnovu odluke Naučno-nastavnog vijeća Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta od 15.06.2015. godine raspisuje se: K O N K U R ...

14.07.2015.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA
UNIVERZITET U TRAVNIKU
FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET
 
Na osnovu odluke Naučno-nastavnog vijeća Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta od 15.06.2015. godine raspisuje se:
K O N K U R S / N A T J E Č A J
 Za prijem kandidata na edukaciju iz sljedećih oblasti:

Radna i okupaciona terapija u tretmanu i rehabilitaciji fizičkih i psihičkih trauma i oštećenja

 
Broj kandidata nije ograničen
 
Uslovi upisa:
Završen minimalno dodiplomski studij ili više obrazovanje u trajanju od 3 godine ili studij prvog ciklusa sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova iz zdravstvene oblasti.
 
Uz zahtjev za upis, kandidati obavezno prilažu:

Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju (ako nije još izdata diploma) završenom obrazovanju u originalu ili ovjerenoj kopiji
Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci)
Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
Dvije fotografije za Index dimenzija 4×6 cm

 
Nakon održane nestave i ispita uspješnim polaznicima će biti dodjeljen CERTIFIKATI iz pohađane oblasti.
 
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja
 
              Prijave dostaviti na:
Farmaceutsko zdravstveni fakultet
Ul.Slavka Gavrančića 17c
Travnik
Sa naznakom (prijava za edukaciju)
 
Informacije na:
Tel/fax 00387 30/515-770
e-mail: info@fzf.ba
web:www.fzf.edu.ba

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj