OBAVIJEST

Datum objave: 20/06/2022

UNIVERZITET U TRAVNIKU,

FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET

20.06.2022.godine

Na osnovu Pravilnika za III ciklus studija na Univerzitetu u Travniku,

OBAVJEŠTAVAMO

Javnost da se doktorska disertacija i Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Aline Ajanović pod nazivom:

FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK DELIRIJUMA U POSTOPERATIVNOM PERIODU PACIJENATA SA UGRADNJOM TOTALNE ILI SUBTOTALNE PROTEZE KUKA

Nalazi u biblioteci Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ostavljeno na uvid javnosti u periodu od 20.06.2022. godine do 05.07.2022. godine. Uvid je moguće izvršiti u terminu od 08-16 h.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj