OBAVIJEST

Datum objave: 27/04/2023

UNIVERZITET U TRAVNIKU
FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET

26.04.2023. godine

Na osnovu člana 8 stav Uputstva za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada u okviru drugog ciklusa studija na univerzitetu u Travniku Naučno nastavno vijeće Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta o b j a v lj u j e:

O B A V I J E S T

Jelena Banović javno će branit magistarski rad na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu u Univerziteta u Travniku pod naslovom:


KATARAKTA


Odbrana će se održati 13.05.2023. godine u 09:00h u prostorijama Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj