OBAVIJEST

Datum objave: 06/09/2023

UNIVERZITET U TRAVNIKU

FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET

Datum: 05.09.2023. godine

Na osnovu člana 8 stav Uputstva za prijavu, izradu i odbranu magistarskog rada u okviru drugog ciklusa studija na univerzitetu u Travniku  Naučno nastavno vijeće Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta  o b j a v lj u j e:

O B A V I J E S T

Risto Nedić javno će branit magistarski rad na Farmaceutsko zdravstvenom fakultetu u Univerziteta u Travniku pod naslovom:

POVEZANOST IZMEĐU TJELESNE AKTIVNOSTI, SJEDILAČKOG PONAŠANJA I SAMOPROCJENE ZDRAVLJA MEĐU POPULACIJOM ADOLESCENATA

Odbrana će se održati  23.09.2023. godine u 14:30h  u prostorijama Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj