Obavijest – doktorska disertacija

Datum objave: 19/03/2021


UNIVERZITET U TRAVNIKU
FARMACEUTSKO ZDRAVSTVENI FAKULTET
VJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA

Broj:05-01-03-217/21
Datum:19.03.2021. godine

Na osnovu člana 8 stav 20 i 21 Uputstva za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije u okviru trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Travniku Vjeće doktorskog studija Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta o b j a v lj u j e:

O B A V I J E S T

Melina Latić Dautović javno će branit doktorsku disertaciju na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Travniku pod naslovom:

PROCJENA UTICAJA DENTALNE DOBI NA ANGULACIJU KRANIJALNE BAZE I RAZVOJ SKELETNE KLASE

Odbrana će se održati  09.04.2021. godine u 14:00 h  u

prostorijama Farmaceutsko
zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku, ul.Slavka Gavrančića 17c, Travnik.
Zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani poštujući naredbe i preporuke nadležnih organa koje se odnose na prevenciju širenja Corona virusa (COVID-19), a naročito po pitanju dezinfekcije, socijalne distance, nošenja zaštitnih maski i sl.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj