Praksa Farmacija

Praktična nastava na smjeru Farmacija

Praksa na integralnom studiju Farmacije stiče se u laboratorijima koje su opremljene za ovaj vid edukacije. Nakon rada u hemijskim laboratorijima i mikroskopskoj sali, studenti viših godinu imaju jedinstvenu mogućnost za rad, odnosno obavljanje stručne prakse u Institutu za biomedicinsku dijagnostiku i istraživanja „Genom“, koji djeluje u sklopu FZF-a. i posjeduje visokosofisticiranu opremu za kontrolu kvaliteta hrane, vode itd.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj