Praksa Radiologija

Praktična nastava na smjeru Radiologija

Velika prednost studenata radiologije na FZF-u jeste što svoju praksu obavljaju na posebnom, dijagnostičkom bloku Fakulteta. Stečena znanja se praktično primjenjuju na savremenoj opremi za radiološku dijagnostiku, koja je po mnogo čemu jedinstvena na širem području, van granica BiH. Na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu potpuno je zatvoren krug teorije i prakse na studiju radiologije, s obzirom na to da studenti rade na radiološkim aparatima:

  • magnetna rezonanca (MRI)
  • kompjuterizirana tomografija (CT)
  • rendgen (RTG)
  • ultrazvuk (UZV)
  • osteodenzitometrija (DEXA)

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj