Regulatorni okvir radijacijske i nuklearne sigurnosti u zdravstvenim institucijama u BiH

Datum objave: 05/06/2024

Inf. caš. Student: U prepunoj konferencijskoj sali Farmaceutsko- zdravstvenog fakulteta održan je okrugli sto na temu Regulatorni okvir radijacijske i nuklearne sigurnosti u zdravstvenim institucijama u BiH. Okrugli sto je organizovala Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost (DRARNS) u saradnji sa Ministarstvom zdravstva i socijalne politike Srednje-bosanskog kantona i domaćinom Farmaceutsko- zdravstvenim fakultetom Univerziteta u Travniku.

Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Podijeli
Printaj